Loonbedrijf past niet in agrarisch gebied

De stentor bericht vandaag dat Loon- en grondwerkbedrijf Haverlag  geen toestemming krijgt voor een verhuizing. De eigenaar wil van de huidige locatie aan de Jacob de Boerweg in Nijkerkerveen verhuizen naar een braakliggend terrein aan de Berencamperweg in Nijkerk. lees verder

Uitbreiding Nijkerkerveen: Hoe speel je de ‘vermoorde onschuld’?

’t Was me het avondje wel, donderdag de 28e april 2011. De raad van de gemeente Nijkerk – de ‘vroede vaderen van weleer’ (nu: m/v maar ‘wijs’ zijn ze vast nog wel) – is bijeen om de uitbreiding van het Veen opnieuw te wegen. Nog maar twee jaar geleden – in 2009 – was alles […]

Deelplan 1 & Begeleidingsgroep

Op 28 oktober 2010 heeft de begeleidingsgroep aan het college van B & W advies uitgebracht over deelplan 1. De belangrijkste punten waren: 1. Let erop dat er niet al te massaal gebouwd gaat worden op plekken die dicht tegen de bestaande bebouwing aanliggen. 2. Laat het bedrijfsverkeer het dorp uitgaan via de Buntwal en […]

Snelheid in Nijkerkerveen aan banden

Hiermee is ook de stelling uit de verkeersvisie dat het zich grotendeels om 30km/h wegen handelt  waarheid geworden. Eerdere foto’s tonen een 50km/h bord. NIJKERKERVEEN – Het Platform Nijkerkerveen kreeg meerdere verzoeken om de toegestane snelheid in Nijkerkerveen nog eens duidelijk onder de aandacht te brengen. Er wordt namelijk veel te hard gereden.

Transportbedrijf hekelt opstelling gemeente (2009)

Dit bericht is bijna twee jaar oud, maar in de behandeling van de verkeersvisie Nijkerkerveen op donderdag 28 april  wel erg relevant. Het voorkeursmodel werd op 23 april 2009 vastgesteld, dat is ook twee jaar geleden. (Redactie) NIJKERKERVEEN – ‘Transportbedrijf hekelt opstelling gemeente’  is er met vette letters te lezen in de krant De Stentor. Transport Online […]

Verkeer in Nijkerkerveen

Uit de verkeersvisie, die op 8 februari 2011 aan de raad is gepresenteerd, blijkt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de verkeersintensiteit met betrekking tot zware- en landbouwvoertuigen in Nijkerkerveen niet groter is dan in vergelijkbare kernen. Dat is aardig gesteld, maar klinkt ongeveer hetzelfde als zeggen dat het niet zo erg is dat je een […]