Herindeling site

Na het vaststellen van de heroverweging zijn een paar hoofdpagina’s van deze site minder relevant  geworden. Ik deel die nu in als subpagina van de pagina “plannen”. Het gaat om de pagina’s “voorkeursmodel” en “deelplannen”. Hierdoor komt er weer ruimte vrij voor een nieuwe pagina “R + O”, die de nieuwsberichten van de afgelopen periode […]

Begeleidingsgroep Nijkerkerveen likt wonden

Ja, liever had ik geschreven “telt zegeningen”, maar dat is niet het geval. Hoe goed het er ook uitzag na de mening van 14 dagen geleden, zo beroerd is de oplossing die onze politieke vrienden hebben bedacht. De heroverweging is vastgesteld, met daarop een motie. De motie heeft de strekking dat het college medio juni […]

Geen plan is ook een plan

Veel is er al gezegd over de inrichting van ons dorp en de daarbij behorende voorzieningen. Een visie op de ontwikkeling, ofwel een integraal plan. De begeleidingsgroep, die in eerste instantie daarvoor in het leven is geroepen hecht veel waarde aan een dergelijk plan.

Eerst duidelijk(heid) dan snel(heid)

:mfw Hele volksstammen zijn ermee opgegroeid. Ik de bedoel de methode aan de hand waarvan een hele generatie heeft leren schrijven. ‘Eerst duidelijk dan snel’. Want ja, je moet wel heel duidelijk kunnen schrijven wil je jouw boodschap aan anderen kunnen overbrengen. Schrijven met ‘gepaste snelheid’, want anders kom je (weer) terecht in een onbegrijpelijk […]

Bestemmingsplan Nijkerkerveen ter inzage

NIJKERKERVEEN – Vanaf 14 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijkerkerveen deelpan 1a’ ter inzage. In dit bestemmingsplan wordt de bouw van woningen, bedrijven en bedrijfswoningen besproken.

Vanavond de mening grondgebied – stadhuis

Vanavond is het zover. De heroverweging Nijkerkerveen zal worden besproken in de verantwoordelijke commissie in het bijzijn van de portefeuillehouders. De beslissingen worden genomen in het besluit op 28 april, maar vanavond worden zij voorbesproken. Han van Dam zal namens de begeleidingsgroep nogmaals het gesprek aangaan over de (en je mag het gerust omstreden noemen) herziening […]

Omroep N – Politiek Café – Discussie plannen Nijkerkerveen

De gisterenavond gepresenteerde plannen voor Nijkerkerveen zorgen voor teleurstelling. De oppositie reageerde vrijdagmiddag in het programma ‘Politiek Café’. Aart Klompenhouwer (Lokaal Belang) hoopt dat het vertrouwen in de Nijkerkse politiek niet al te zeer beschadigd is. Ook Jan Duijnhouwer (PROgressief’21) vond dat het college het overleg met de burger beter had moeten aanpakken.

Veiligheid

Volgens de gemeente kunnen over de wegen in Nijkerkerveen veel meer auto’s en vrachtwagens rijden dan nu het geval is. Als het dorp uitgebreid wordt hoeft er dus eigenlijk niets veranderd te worden. Misschien wat kleine aanpassingen. Het is gewoon, ook al komen er eens zoveel mensen wonen, veilig genoeg. Hoe denken we als inwoners van […]

Voorkeursmodel 2009 toegevoegd

Zojuist toegevoegd aan de site; Het voorkeursmodel zoals we dat in 2009 hebben vastgesteld. Naast het hoofdstuk deelplannen, kunt u nu ook de wijzigingen zien. Alle informatie komt uit de nieuwsbrief nr3 van april 2009.

Informatiemarkt – De Ontmoeting – Heroverweging Nijkerkerveen

In het kader van de ontwikkeling van Nijkerkerveen zijn er twee onderwerpen actueel: de heroverweging van het voorkeursmodel; het in procedure brengen van het bestemmingsplan voor Deelplan 1a.