Contact

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website nijkerkerveen.net. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld te reageren of zelf schrijver te worden, willen wij graag uw persoonsgegevens registreren. Dit omdat wij de navolgbaarheid van informatie als een kernwaarde van betrouwbaarheid achten.

Deze website houdt door middel van google analytics het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd of anderszins onjuist zijn. Nijkerkerveen.net danwel haar beheerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de schrijvers of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Nijkerkerveen.net. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan met bronvermelding en een link naar het oorspronkelijke artikel. Wij stellen het zeer op prijs indien u ons van  het gebruik van dit materiaal op de hoogte stelt.

Redactie en beheer van de site

Henk de Greef,
Talmastraat 18,
3864DE Nijkerkerveen
email henk@targon.nl
telefoon 033 2571509
mobiel   06 53 181049

Bestuur Kerngroep Nijkerkerveen:

(033) 7501562 ( Adriaan Goudswaard)
(033) 2572480 ( Jan van Leuveren)
centraal e-mail adres: kerngroepnijkerkerveen@gmail.com

Schrijvers

  • Han van Dam
  • Henk de Greef
  • ..