Loonbedrijf past niet in agrarisch gebied

De stentor bericht vandaag dat Loon- en grondwerkbedrijf Haverlag  geen toestemming krijgt voor een verhuizing. De eigenaar wil van de huidige locatie aan de Jacob de Boerweg in Nijkerkerveen verhuizen naar een braakliggend terrein aan de Berencamperweg in Nijkerk.
lees verder

Voorontwerp bestemmingsplan Nijkerkerveen Holkerveen ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 20 december 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0039-0001. De stukken zijn ook in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033.

Gedurende 6 weken na 20 december is het mogelijk om uw zienswijzen (bezwaren) mondeling of schriftelijk kenbaar te maken aan het college van B en W tte Nijkerk.

Ons advies aan bewoners en vooral ook bedrijven is om goed kennis te nemen van dit voorontwerp, het te vergelijken met het vigerende bestemmingsplan en voor uzelf na te gaan of u met dit plan kunt instemmen en zoniet uw zienswijzen schriftelijk in te dienen.

Deelplan 1a Nijkerkerveen vernietigd door Raad van State

Op de website van de Raad van State werd op 21 november de uitspraak inzake het beroep van de familie De Greef tegen het vastgestelde bestemmingsplan “deelplan 1a” bekend gemaakt. De Raad van State oordeelt dat door een onzorgvuldige voorbereiding van het plan geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd bij de nieuw te bouwen woningen en bedrijfswoningen. De gemeenteraad van de gemeente Nijkerk heeft tijdens het beroep niet aannemelijk kunnen maken dat er zich aan de Talmastraat enkel bedrijven kunnen vestigen met een maximale milieu belasting tot en met categorie 3.1. Hierdoor werd met de geplande woningbouw niet voldoende afstand gehouden van de daar mogelijke bedrijvigheid.

Het is geen groot geheim dat ik, Henk de Greef, ook de beheerder ben van deze site. Ik zal daarom niet verder ingaan op de details van de zaak en de consequenties voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen. De volledige uitspraak is hier te vinden.

´Goede Woning´ verkoopt kavels Kerkstraat

Na uitvoerig overleg met ondermeer de gemeente Nijkerk is ´De Goede Woning´ niet tot overeenstemming gekomen over de kavels tegenover de Grote Kerk in Nijkerkerveen. Lees verder »

IJzer en Machinehandel Heg niet blij met Gemeente

René van de Heg laat weten middels een bord in zijn tuin dat de ontstane situatie niet aan hem heeft gelegen. De containers stonden voorheen op het perceel Schoolstraat 64, maar dat mag niet meer, want daar zit geen bedrijfsbestemming op.

Onder last van dwangsom heeft het bedrijf de containers van de woonbestemming moeten verwijderen. “Nu zijn wij genoodzaakt de containers op het perceel Schoolstraat 62 te plaatsen, waardoor we niet anders kunnen dan ze in het zicht en aan de weg te zetten.” Aldus het bedrijf. Lees verder »

Na de zomer start verkoop woningen en kavels in Nijkerkerveen

Na jaren van overleg en plannen maken, is het bijna zover. De schetsontwerpen voor de eerste woningen zijn klaar! Op  4 Juli kregen inwoners van Nijkerkerveen een exclusief voorproefje van de woningen die gebouwd gaan worden in de nieuwe wijk De Bunt. Lees verder »

Fractie Christenunie-SGP op werkbezoek in Nijkerkerveen

Op woensdag 7 maart 2012 brachten Marieke Doddema, Hans Mekking en Harka Dijksterhuis een bezoek aan Nijkerkerveen. Enkele leden van de kerngroep ‘Ontwikkeling Nijkerkerveen’ verwelkomden hen voor het huidige dorpshuis ‘Concordia’, tevens vertrekpunt van een wandeling door het Veen. De fractieleden lieten zich op het gebied van de uitbreiding van het dorp uitvoerig inlichten over de samenwerking met de gemeente en over de opvattingen van de kerngroep die op dit moment leven. Lees verder »

Als laatste in de ronde “KulturHus” De Breehoek te Scherpenzeel

De Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen heeft eerst haar licht opgedaan in Elspeet, daarna in Kootwijkerbroek en tot slot in Scherpenzeel. Deze drie KulturHuzen zijn volledig verschillend van aard, zowel in opzet, exploitatie en eigendom. De Breehoek in Scherpenzeel is opgezet rond de nieuwe sporthal, de al voorzien was. Pas in een later stadium werd gedacht er een Kulturhus van te maken. Het uitgangspunt Sport heeft een dominante invloed in Scherpenzeel. Lees verder »

Bezoek Kerngroep Kulturhus “De Essenburcht” Kootwijkerbroek

Kootwijkerbroek is een kleine kern behorende bij gemeente Barneveld. De kern telt nu om en nabij de 5000 inwoners en is de trotse bezitter van een heus Kulturhus. Afgelopen donderdag reisde een deel van de kerngroep ontwikkeling Nijkerkerveen af om ook hier een kijkje te nemen en de kneepjes van het vak Kulturhus te leren.

 

Lees verder »

Nijkerkerveen deelplan 1b ter inzage

Hoek Buntwal, van Dijkhuizenstraat

Deelplan 1B Nijkerkerveen

NIJKERK – Vanaf 23 februari ligt het nieuwe bestemmingsplan deelplan 1b te Nijkerkerveen 6 weken ter inzage. Dit bestemmingsplan behelst het plangebied tussen de Buntwal, de Van Dijkhuizenstraat en de begraafplaats. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van circa 20 woningen mogelijk.
De inzage termijn loopt tot 4 april 2012. In deze periode kunnen er zienswijzen (bezwaarschriften) worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk. Na afloop van deze termijn wordt het plan zo snel mogelijk aan de raad voorgelegd om vaststelling ervan te behandelen.

Hieronder vindt u de 3 belangrijkste documenten. Aanvullende bijlagen en onderzoeken vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plankaart 1b
Toelichting Deelplan 1b
Deelplan 1b Regels