Politieke moed nodig voor de wensen in Nijkerkerveen

Foto: Aalt Guliker – www.nijkerkerveen.org

Er is met gemak de afgelopen 30 jaar niets geïnvesteerd in Nijkerkerveen.
We zijn er nu zo langzamerhand wel aan toe. Enkel is daar politieke wil en moed voor nodig.

Sprak de voorzitter van de Kerngroep Nijkerkerveen tijdens de gemeentelijke informatieavond.
Zijn uitspraken werden beloond met applaus uit de zaal.
https://www.nijkerkerveen.net/download/audio/Jan%20van%20Leuveren%20namens%20de%20kerngroep%2013%20feb%202012.mp3 De avond werd goed bezocht door de Veenders, maar voor wie het allemaal heeft gemist is hier een audiofragment van Jan van Leuveren. Tot slot het laatste ontwikkelmodel van april 2011.

Foto: Aalt Guliker – www.nijkerkerveen.org

Gemeentelijke informatieavond ontwikkeling Nijkerkerveen

Op maandagavond 13 februari 2012 worden alle inwoners van Nijkerkerveen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de nabije toekomst van Nijkerkerveen. De gemeente wil u graag bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw, Veensche Boys, en het centrum van Nijkerkerveen. Lees verder »

Aankondiging bezoek kulturhus Scherpenzeel

Hierbij reeds een VOORAANKONDIGING.

Bezoek aan kulturhus in Scherpenzeel op 1 Maart a.s

Vertrek om 13.15 uur vanaf parkeerterrein Spar .
Met dank aan Dick Holtman.

U kunt zich vanaf nu hier opgeven.

Aankondiging bezoek kulturhus Kootwijkerbroek

Hierbij reeds een VOORAANKONDIGING.

Bezoek aan kulturhus in Kootwijkerbroek op 23  februari a.s

Vertrek om 13.15 uur vanaf parkeerterrein Spar .
Met dank aan Dick Holtman.

U kunt zich vanaf nu hier opgeven.

Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen enthousiast van start

Afgelopen maandagavond waren de kerngroepleden bijeen in Concordia. Nu het bestuur, de wethouder en de projectleiders in het onderzoek naar de voorzieningen voor Nijkerkerveen overeenstemming hebben bereikt over het plan van aanpak, werd het tijd om het plan te presenteren. Erwin Veneklaas Slots (ICSadviseurs) nam het woord en presenteerde aan de hand van sheets wat er in de komende maanden gaat gebeuren in het onderzoek. De gemeenteraad neemt in februari haar besluit over het plan van aanpak en wethouder Windhouwer heeft daar het volste vertrouwen in dat het goed komt. Lees verder »

Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen bezoekt Kulturhus

Kulturhus ElspeetOp woensdag 11 januari 2012 is een aantal leden van de Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen op bezoek geweest in het nieuwe Kulturhus in Elspeet. Daags ervoor had het college het Plan van Aanpak voor het onderzoek naar wat er in Nijkerkerveen mogelijk is, vastgesteld. Het bestuur van de Kerngroep heeft met dit plan vooraf in kunnen stemmen. Lees verder »

Raad van State uit kritiek op kabinet om crisiswet

Bron: Volkskrant − 04/01/12, 14:37

De Raad van State heeft kritiek op het besluit van het kabinet om de tijdelijke crisis- en herstelwet permanent te maken. Door die wet worden bezwaarprocedures ingekort en is het makkelijker om bijvoorbeeld wegen versneld aan te leggen. Maar over de effecten van de tijdelijke wet is nog maar heel weinig bekend en er is ook geen analyse van effecten van een permanente wet, stelt de Raad. Lees verder »

Wethouder over Kerngroep Nijkerkerveen @ Nieuwjaarsreceptie

Met dank aan het Nijkerk.Nieuws hebben we de volgende beelden van hun site kunnen plukken. Kijk voor de hele impressie hier.

[wposflv src=”http://www.nijkerkerveen.net/download/video/Nijkerkerveen_windhouwer_2_jan_2011.flv”]

Toch verschil van inzicht Kerngroep

:nosebleed Hoewel het bestuur van de Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen dacht eruit te zijn met de gemeente en het plan van aanpak (zoals in voorgaande berichtgeving vermeld), blijkt er toch nog een verschil van inzicht te zijn rond het genoemde plan. Uit een brief die de gemeente verstuurde aan de Veense Voorzieningenhouders blijkt dat zij nog steeds stoeit met het mandaat van de Voorzieningenhouders. Lees verder »

Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen

Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen

Het is lang stil geweest, maar niet helemaal zonder reden. Er waren kortweg gezegd wat obstakels op de weg, waar een route omheen gevonden moest worden. Afgelopen dinsdag heeft de kerngroep en de gemeente een gezamenlijk persbericht uitgegeven. Daarin staat onder meer de route aangegeven die ze gezamenlijk willen afleggen. Er komt een Plan van Aanpak dat waarschijnlijk in februari aan de raad voorgelegd zal worden.
De Kerngroep is de nieuwe groep Veenders, die de belangen van onze dorpskern zal vertegenwoordigen bij de planontwikkeling voor Nijkerkerveen. De kerngroepleden zijn ondermeer de belangenvertegenwoordigers van de Veense voorzieningen en derhalve meer direct betrokken. Tot de leden behoren ook ondernemers en andere belangstellende burgers. Zij gaan, in gezamenlijk overleg, met en voor elkaar, trachten een haalbaar voorzieningenniveau voor Nijkerkerveen te onderzoeken. Waar mogelijk zal de samenwerking tussen voorzieninghouders worden opgezocht. Al met al een goede ontwikkeling dat kerngroep en gemeente samen gaan werken aan het voorzieningenniveau. Dat geeft weer moed voor de andere onderwerpen die nog aan bod zullen komen. Lees verder »