Handreiking aanpak woningbouwcrisis

Handreiking aanpak woningbouwcrisis voor Nederlandse gemeenten

Tilburg 30 september 2011 – Maak duidelijke keuzes in woningbouwprojecten en blijf in gesprek met ontwikkelaars en corporaties. Zorg voor een actuele structuurvisie en houd vakkennis en kennis van de stad van stedenbouwkundigen en planologen in huis. Dat zijn enkele tips uit de Handreiking Stedelijke Herprogrammering Woningbouw die Nicis Institute opstelde en waaruit gemeenten kunnen putten bij het vlottrekken van de woningbouw in hun stad. Vandaag presenteerden wethouders Arbouw (Breda) en Bron (Hengelo) de Handreiking, namens de werkgroep Stedelijke Herprogrammering Woningbouw van het G32-stedennetwerk aan hun collega-wethouders. Lees verder »

Vervolg Het besluit :: Deelplan 1a Nijkerkerveen

Afgelopen Donderdag is het besluit geschorst tot Maandag 3 Oktober 20.00 uur.

Donderdag 29 september zal tijdens “het besluit” het ontwerp bestemmingsplan deelplan1a Nijkerkerveen worden vastgesteld.
Het betreft echter een gewijzigd raadsvoorstel in verband met het van toepassing verklaren van de Crisis en Herstelwet op deelplan1a. De Crisis en Herstelwet beperkt in belangrijke mate de beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden na vaststelling door de raad. Verdere toelichting vindt u bij het raadsvoorstel.

Deze vergadering is openbaar en voor publiek toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen bent u van harte welkom. Tevens bestaat de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering. U dient hiervoor vooraf aan de griffie (033-2472441/442)  kenbaar te maken dat u dit wenst.

Hier vindt u het gewijzigde raadsvoorstel, met bijbehorende agenda.

Van Dam over Kerngroep bij NFM

De Kerngroep ontwikkeling Nijkerkerveen wil graag meepraten over het gewenste voorzieningen niveau in Nijkerkerveen. Hiertoe heeft zij een brief verstuurd aan de Nijkerkse gemeenteraad met daarin de vraag naar erkenning als gesprekspartner voor Nijkerkerveen. Eerder schreef de Stentor al over de teleurstellende reactie van het gemeentebestuur en afgelopen Zaterdag gaf de heer Van Dam tijdens “Nijkerk Actueel” tekst en uitleg over het gebeurde. Luister hier zelf naar het interview onder leiding van Froukje Dominicus.

http://www.nijkerkerveen.net/download/audio/Han%20van%20dam%20NFM%2017-09-2011.mp3

Voorkom reparatiecommunicatie

Bron : – Nieuws in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken

NIJKERK – In de commissie werd woensdagavond gepraat over het kader, waarbinnen de gemeente communiceert. Een beschrijvig van die kaders leverde een kleurige brochure van 12 pagina’s op, maar in de ogen van de commissie was het allemaal toch wat te vrijblijvend. Alsof de raad geen corrigerende invloed op de gemeentelijke communicatie zou moeten kunnen uitoefenen. Daar was burgemeester Renkema het wel mee eens. Daarom kom de nota onveranderd maar vergezeld met een andere tekst van het raadsbesluit naar de raad. Lees verder »

Onderhandelingen op scherp gezet – Stentor

Bron : de Stentor

NIJKERK/NIJKERKERVEEN – De gemeente Nijkerk heeft de relatie met de onderhandelingspartners voor de toekomstige ontwikkeling van Nijkerkerveen verder op scherp gezet.

Dit is gebeurd door de Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen niet als formele gesprekspartner te erkennen. Lees verder »

De mening Grondgebied :: Deelplan 1a Nijkerkerveen

Zoals u waarschijnlijk al bekend zal zijn is deelplan 1a van de ontwikkeling Nijkerkerveen reeds in procedure. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn zienswijzen binnengekomen en Donderdag 15 september zal de Nijkerkse raad zich erover buigen in “De Mening”.
Deze vergadering is openbaar en voor publiek toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen bent u van harte welkom. Tevens bestaat de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering. U dient hiervoor vooraf aan de griffie (033-2472441/442)  kenbaar te maken dat u dit wenst.
Hieronder vindt u de vergaderstukken:

Agenda De Mening 15 September 20011

Raadsvoorstel Nijkerkerveen Deelpian 1a 2011-067

Zienswijzen Nota Best Plan Deelpl 1a Nijkerkerveen 23 Aug 2011

Kerngroep Nijkerkerveen bij Omroep Nijkerk

Ton Eikelboom heeft vandaag namens de kerngroep Nijkerkerveen de doelstelling(en) van en voor de nieuwe kerngroep Nijkerkerveen uiteengezet.
Het navolgende geluidsfragment bevat het volledige interview, waarvan een stukje is weggevallen midden in het fragment. Dit stukje (+/- 5 seconden) was niet opgenomen, door de uurwisseling.
ton 27 augustus NFM

Kerngroep Nijkerkerveen is opgericht

Zeer verheugd kunnen wij u melden dat het vervolg op “de begeleidingsgroep uitbreiding Nijkerkerveen” nu echt vorm begint te krijgen. Op 14 juli heeft de heer Van Dam, namens de nieuwe “Kerngroep Nijkerkerveen” het gemeentebestuur middels een brief geïnformeerd over de aard en de positie die de kerrngroep wil gaan innemen. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de oprichtingsvergadering die werd gehouden begin juli. Een verkorte weergave van de brief en deelnemers vindt u hieronder. Lees verder »

Niet meer bedrijfspanden in Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN – Achter de Domstraat 31 wil de heer Bruinekool een bedrijfspand bouwen, dat ongeveer 10*20 meter groot moet worden. B&W vindt dat geen goed idee. De adviescommissie zag er geen bezwaar in, maar B&W legt dat advies naast zich neer. Het college is bang, dat door de komst van dat gebouw er meer vrachtverkeer over de Fliersteeg zal gaan rijden en dat is nu net niet de bedoeling. De Fliersteeg moet meer en meer een fietsroute worden.

via Niet nog meer bedrijfspanden in Nijkerkerveen – Nieuws in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.

Merkwaardig genoeg hebben juist de ondernemers aan de Domstraat te Holkerveen zich hard gemaakt voor een andere oplossing dan de gemengde fietsroute met vrachtverkeer over de Fliersteeg. Een fietspad is even ter sprake gekomen, maar bleek te duur. Ook de alternatieve route voor vrachtverkeer bleek niet haalbaar vanwege de kosten en karige bereidwilligheid om mee te werken van een aantal andere bewoners.

Water in Nijkerkerveen

Deze spreekt helemaal voor zich. Gevonden op het net; twee jonge knapen hebben lol met het water op de straten in Nijkerkerveen, als het regent…

[123videonl 817753]

Deze is van zondag 5 juni, er viel in een paar uur 40mm met als gevolg straat blank en geen afvoer meer via het riool.

[wposflv src=”http://www.nijkerkerveen.net/download/video/regen_in_nijkerkerveen.flv”]