Plannen

Na het vaststellen van de heroverweging zijn een paar hoofdpagina’s van de site minder relevant  geworden. Ik deel die nu in als subpagina van deze pagina “plannen”. Het gaat om de pagina’s “voorkeursmodel” en “deelplannen”. Hierdoor komt er weer ruimte vrij voor een nieuwe pagina “R + O”, die de nieuwsberichten van de afgelopen week weergeeft op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ordening, bestemmingsplannen, de gemeentewet en de wet op de ruimtelijke ordening.

Deze pagina gaat over de plannen die betrekking hebben op Nijkerkerveen.

..