Deelplan 1

Overzichtskaart van deelplan1

Het rode kader markeert deelplan1

 Naar het gebied achter de Van Dijkhuizenstraat en Talmastraat wordt verwezen met “deelplan1”.De planontwikkeling voor dit plan wordt losgekoppeld van de structuurvisie en of het masterplan voor Nijkerkerveen. In dit gebied zijn geen voorzieningen voorzien. Hier is voornamelijk woningbouw (70 – 80 stuks) gepland met eventueel een bedrijfsunit.  Het plangebied is grotendeels in eigendom van gemeente en of projectontwikkelaar. Deelplan 1B, het gebied ten oosten van de begraafplaats, zal op 14 april ter 6 weken ter inzage worden gelegd.

.

Begrenzing van het plangebied
Grijs kader geeft de begrenzing aan
Bruto plangebied 41.654 m2
Inpassingen 816 m2
Netto plangebied 100% 40.838 m2
uitgeefbaar wonen 56% 22.826 m2
uitgeefbaar voorzieningen 0% 0 m2
verharding 17% 6.835 m2
parkeren 2% 709 m2
groen 19%  7.633 m2
water 7% 2.835 m2

.

De kavelverdeling ziet er als volg uit

Woningtype
Kavel
verdeling%
Rijen
   40%
middel (b=5,4m) 135 m2  14%
groot (b=5,7m)  148 m2  14%
hoek (b=6m)  196 m2  12%
2/1 kap, Schakel
 
 30%
klein 250 m2 10%
middel  275 m2 10%
groot 300 m2 10%
Vrijstaand
 
 22,5%
klein 400 m2 10%
middel 420 m2 7,5%
groot 480 m2 5%
Kavels    7,5%
klein 540 m2 2,5%
middel 600 m2 2,5%
groot 750 m2 2,5%

Het gaat hier om een indicatief programma dat voortkomt uit de uitgangspunten van het IPvE. In overleg met stedenbouwkundige en planeconoom zal een definitieve invulling van het ruimtegebruik en het woningbouwprogramma worden gemaakt. Bovenstaand programma is aan de orde wanneer alleen woningbouw wordt gerealiseerd. Wanneer uit onderzoek naar voren komt dat ook plaats is voor bedrijven moet worden afgeweken van dit programma.

Lees hier de startnotitie deelplan1 2009

..