Deelplan 1a ter inzage

deelplan 1a

paars = bedrijven

Vanaf 14 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijkerkerveen deelpan 1a’ ter inzage. In dit bestemmingsplan wordt de bouw van woningen, bedrijven en bedrijfswoningen besproken.

Voor inzage in dit plan bezoekt u http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/

Zoeken op “Nijkerkerveen”

..