Deelplan 2 – Veensche Boys

Door het wegvallen van een veld komt het rode deel vrij voor centrum

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2007 de uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen. Een van de uitgangspunten was dat Veensche Boys verplaatst moet worden om het dorp af te kunnen ronden. Bij deze heroverweging is onderzocht of het inpassen van Veensche Boys in financieel opzicht positiever is dan het verplaatsen naar de locatie nabij Starlight. Voor de inpassing is een aantal varianten uitgewerkt en besproken met het bestuur van Veensche Boys. Partijen waren beide meest positief over onderstaande variant.

De inpassing Veensche Boys bestaat uit:

 • het behoud van twee bestaande velden en de aanleg van twee nieuwe velden;
 • de reservering van een extra veld (+ bijbehorende parkeercapaciteit) voor eventuele toekomstige uitbreiding;
 • het laten vervallen van het huidige pupillenveld en trainingsveld;
 • de realisatie van een bijbehorend aantal kleedruimtes.

Voordelen inpassing:

 • afstand naar bestaande bebouwing groter dan nu;
 • het complex wordt ontsloten vanaf Nieuwe Kerkstraat; het bestaande dorp wordt hierdoor ontzien;
 • maatschappelijk/sociale functie van de vereniging in de dorpskern blijft zoals nu;
 • mogelijkheid om het hoofdveld af te kunnen sluiten voor speciale wedstrijden.

Nadeel:

 • Hinder licht en geluid blijft; wel minder dan nu doordat 1 veld verplaatst dat nu dichtbij de kern is gelegen.

Het bestuur van Veensche Boys is positief over de inpassing. Zij heeft wel als voorwaarde gesteld een nieuwe kantine te realiseren, met als argumentatie:

 • de huidige kantine is sterk verouderd – mede doordat de gesprekken met de gemeente is er weinig geïnvesteerd in de huidige kantine;
 • de huidige kantine is in de nieuwe situatie wel erg decentraal gelegen.

..