Deelplan 2

Deelplan2 - Nijkerkerveen

In deelplan2 worden 25woningen/ha ingepast

 Als gevolg van het KWP III en de ontwikkelingen op de woningmarkt is het voorstel het woningbouwprogramma aan te passen naar 35% goedkoop, 35% midden en 30% duur in plaats van 30%, 30%, 40% in het voorkeursmodel.

.
.

De consequenties hiervan zijn:

  • meer goedkope woningen
  • dichtheid hoger;
  • bij het vasthouden aan 10 woningen per hectare in het landelijk gebied komt het overgrote deel aan dure woningen in landelijk gebied;
  • en in het dorpse deel dan bijna alleen middelduur en goedkope woningen.

De ambitie is juist om in Nijkerkerveen een gedifferentieerd woningbouwprogramma te realiseren met het oog op kwaliteit en leefbaarheid. Door de dichtheid van het landelijk gebied te verhogen is het mogelijk om in het dorpse deel ook een duurdere categorie woningen op te nemen.
Voorstel dichtheid:

  • Landelijk deel: dichtheid van 10 naar 15 woningen p/ha; programma bij benadering 25%, 25% en 50%;
  • Dorps deel: dichtheid van 22 naar 24 woningen p/ha; programma bij benadering 37%, 37% en 26%.

Beter benutten in bezit zijnde gronden:

  • Door inpassen van VB is beschikbare ruimte voor woningbouw kleiner
  • In deelplan 2 nog meer grond in bezit
  • Door het benutten van deze gronden kunnen in deelplan 2 circa 200 woningen gerealiseerd worden, zoals ook in het oorspronkelijk voorkeursmodel het geval is.

Financiën heroverweging deelplan 2
Door het aanpassen van het woningbouwprogramma, het aanpassen van de dichtheid en meer gronden te gebruiken voor woningbouw is het resultaat van deelplan 2 beperkt negatief.

..