Deelplan 4 (zuidoosthoek)

Deelplan4 - zuidoosthoek

Deelplan 4 wordt niet meegenomen in de planvorming

Met de vaststelling van het voorkeursmodel medio 2009 is besloten dat de zuidoost hoek geen onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling. De gemeenteraad heeft het college wel de opdracht gegeven om met partijen in overleg te treden. Gesprekken zijn gevoerd met Haverlag en De Goede Woning (DGW).
Haverlag en de gemeente Nijkerk hebben gezamenlijk de conclusie getrokken dat de verplaatsing van Haverlag financieel niet haalbaar is. Hierover hebben wij de raad op 6 juli 2010 schriftelijk geïnformeerd. Onlangs heeft de gemeente een brief ontvangen van de begeleidingsgroep waarin zij adviseren om opnieuw het gesprek met Haverlag te voeren. De gemeente is uiteraard bereid deze gesprekken te voeren, echter niet als onderdeel van ontwikkeling Nijkerkerveen maar als ontwikkeling in het buitengebied. Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd tussen de gemeente en een private partij namens Haverlag.
Met DGW loopt het gesprek over de Fillipo-locatie. De gemeente heeft een voorstel uitgewerkt en wacht op een reactie van DGW.

Met de behandeling van de Herziening Voorkeursmodel 2011 wordt opnieuw aan de raad gevraagd zich uit te spreken over deelplan 4. Hoort dit deelplan wel of niet bij het voorkeursmodel?

De Herziening Voorkeursmodel Nijkerkerveen 2011 heeft vastgesteld dat deelplan 4 geen deel meer uitmaakt van de ontwikkeling Nijkerkerveen. (april 2011)

..