Voorkeursmodel

Voorkeursmodel 2009

Dit hebben we in 2009 vastgesteld

Het voorkeursmodel is een combinatie van het model “afgerond dorp” en de suggesties van de begeleidingsgroep. De wensen van de begeleidingsgroep (door hen gepresenteerd als het Veense model) passen goed bij het model “Afgerond dorp”.
In het voorkeursmodel wordt het dorp Nijkerkerveen herkenbaar afgerond. Het dorpse karakter blijft behouden en het model sluit zo goed aan bij de wensen vanuit Nijkerkerveen zoals opgenomen in de Leefbaarheidsvisie.

Er komt een gedifferentieerd aanbod van woningen, passend bij de behoefte en flexibel aan te passen aan marktontwikkelingen. Voor jongeren en ouderen zullen er voldoende woningen gebouwd worden.

(Bron Nieuwsbrief nr3 dd. april 2009)

Het voorkeursmodel 2009 is ter illustratie hoe het eerder bedacht was, maar door de herziening 2011 achterhaald.

..