Verkeer

Voorkeursmodel verkeer

Mogelijke alternatieve ontsluiting aangegeven

Er zal nader onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid. Uitvoering van het voorkeursmodel maakt het tot slot mogelijk om twee huidige problemen in Nijkerkerveen op te lossen. In het voorkeursmodel wordt er vanuit gegaan dat er een nieuwe wegenstructuur wordt aangelegd, dit maakt het mogelijk om ook iets te doen aan de huidige verkeersdrukte in het centrum van Nijkerkerveen.
Daarnaast kan door het toevoegen van waterpartijen tussen het oude dorp en de nieuwbouw de huidige wateroverlast in Nijkerkerveen opgelost worden.

(Bron Nieuwsbrief nr3 dd. april 2009)

Het voorkeursmodel 2009 is ter illustratie hoe het eerder bedacht was, maar door de herziening 2011 achterhaald.

..