Voorzieningen

Bij de heroverweging voorkeursmodel Nijkerkerveen, die werd vastgesteld op 28 april 2011 is de besloten dat Veensche Boys niet wordt verplaatst. Hierdoor is onduidelijkheid ontstaan over de voorzieningen die in Nijkerkerveen gewenst zijn. De raad heeft er middels een motie op aangedrongen in de zomer van 2011 meer duidelijkheid te verschaffen rond het gewenste voorzieningen niveau te Nijkerkerveen. Het college heeft een plan van aanpak opgesteld, dat u in deze raadsinformatiebrief terugvindt.

..